Regulamin
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Departament Tajemnic jak strona hobbystyczna jest w zupełności bezpłatna i nigdy nie będą pobierane żadne opłaty za korzystanie z całości bądź części portalu.
1.2. Oprócz wszelkich postanowień niniejszego regulaminu, na całym portalu obowiązuje polskie prawo, netykieta oraz ogólne przyjęte zasady dobrego wychowania.
1.3. Prawa autorskie do marki Harry Potter posiadają podmioty odpowiedzialne.
1.4. Departament Tajemnic zastrzega sobie prawa autorskie do bazy danych portalu, bazy Użytkowników, interfejsu graficznego i wszelkich innych podmiotów, które kojarzone są bezpośrednio z portalem.
1.5. Podmiotem odpowiedzialnym za Departament Tajemnic jest osoba fizyczna (dane udostępniane na życzenie wnioskodawcy).

2. REJESTRACJA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
2.1. Rejestracja w serwisie jest całkowicie bezpłatna.
2.2. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do podania swoich danych (Nazwa Użytkownika, Hasło, wpisanie kodu potwierdzającego i podanie autentycznego adresu poczty elektronicznej).
2.3. Adres poczty elektronicznej jest wymagany - zostanie na niego przesłany mail z instrukcjami dalszej rejestracji, wraz z linkiem aktywującym konto.
2.4. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w portalu.
a. w momencie złamania tego zakazu, Użytkownik zostaje zablokowany.
b. aby odblokować swoje konto, Użytkownik proszony jest o kontakt z Administracją DT.
2.5. Po poprawnym przejściu kroków rejestracji, Użytkownik proszony jest o edycję swojego profilu.
a. uzupełnienie daty urodzenia, miejscowości (inne pola ?-opcjonalne)
b. wgranie swojego awatara
2.6. W razie problemów z wgraniem avatara proszę spróbować zmienić przeglądarkę oraz usunąć dane tymczasowe.
2.7. Przydział do domu może być dokonany dopiero gdy użytkownik będzie miał minimum 50 punktów.
2.8. Wszelkie kwestie techniczne Użytkownik proszony jest o zgłaszanie Administracji DT.

3. KOMENTARZE
3.1. Każdy artykuł i news pojawiający się na łamach Departamentu Tajemnic może być komentowany przez zarejestrowanych użytkowników portalu.
3.2. Komentarze muszą odnoście się do komentowanego materiału.
3.3. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy zawierające słowa uznawane za obraźliwe bądź niecenzuralne.
3.4. Nie można zamieszczać komentarzy zawierających tylko bądź w większości same emotikony.
3.5. Niedozwolone jest zamieszczanie kilku komentarzy pod rząd.
3.6. Komentarz może zostać usunięty gdy jego autor nie przestrzega punktu 3.2.-3.5. Może również zostać usunięty gdy zawiera ogromną ilość błędów ortograficznych, stylistycznych bądź gramatycznych, które uniemożliwiają normalne przeczytanie wypowiedzi.
3.7. Zabronione jest dodawanie komentarzy do newsów starych (t.j. starszych niż miesiąc).

4. NADSYŁANIE MATERIAŁÓW
4.1. Każdy zarejestrowany użytkownik może nadesłać na Departament Tajemnic news bądź artykuł.
4.2. Aby nadesłać materiał, wystarczy kliknąć w link "prześlij na DT" znajdujący się w bloku użytkownika, następnie wybrać interesujący nas materiał (news bądź artykuł).
4.3. Newsy są akceptowane co najwyżej w ciągu 24h, jednak zazwyczaj oczekiwanie na akceptację trwa od kilku minut do kilku godzin, w zależności od ilości administratorów na portalu. Na akceptację artykułu czeka się do 7 dni.
4.4. Aby news został opublikowany musi być aktualny, poprawny pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym. Każdy news musi zawierać źródło.
4.5. Zabronione jest nadsyłanie newsów pochodzących z innych stron o Harrym Potterze. Dozwolone jest nadsyłanie w całości skopiowanych wiadomości z portali ogólnotematycznych (jak np. onet.pl). Jednak obowiązują tu zasady takie same jak w pkt. 4.2.
4.6. News musi być napisany z obiektywnego punktu widzenia.
4.7. Nie akceptowane są newsy o niskiej wartości merytorycznej.
4.8. Aby artykuł został opublikowany musi prezentować wysoki poziom merytoryczny, być odpowiedniej długości (nie mamy jakiś sztywnych zasad, jednak tak około 1-2 stron A4 by musiała być). Nadesłany materiał musi również spełniać wymogi jak przy newsie, czyli być poprawny pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym. Musi również zawierać źródła z których czerpał autor.
4.8. Powyższe ograniczenia poprawności nie dotyczą nadsyłanych opowiadań Fan Fiction. Te są sprawdzane tylko pod kątem niecenzuralnych słów.

5. PUNKTY
5.1. Każdy użytkownik Departamentu Tajemnic może zbierać na stronie punkty.
5.2. Punkty można zdobywać za:
a) komentarze - 2 pkt
b) newsy - 30 pkt
c) artykuły - 100 pkt
5.3. Punkty mogą zostać odjęte za pisanie komentarzy/newsów/artykułów niezgodnych z postanowieniami w pkt. 3.2.-3.7. oraz 4.2.-4.8.
5.4. Za punkty zdobywa się kolejne rangi. Aktualnie mamy 60 różnych rang, które sięgają od 0 do 10 000 punktów.
5.5. Punkty mogą zostać również odjęte za notoryczne powtarzanie wiadomości, reklamowanie innych stron oraz używania niecenzuralnych słów w ScreamBoxie.
5.6. Utrata punktów jest również stosowana jako kara za wszelkie przejawy łamania regulaminu.
5.7. Użytkownik może zostać nagrodzony dodatkowymi punktami za działania na rzecz portalu bądź jako forma nagrody za konkursy.

6. ZABLOKOWANIE I USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA
6.1. Użytkownik może zostać zablokowany za złamanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, jak i na podstawie indywidualnych przypadków, które są rozpatrywane kolegialnie przez Administrację DT.
6.2. Użytkownik może się ubiegać o odblokowanie konta. W tym przypadku proszony jest On o kontakt z Głównym Administratorem strony (możliwości kontaktu dostępne w dziale ?Kontakt? na portalu).
6.3. Użytkownik może zostać usunięty z Listy Użytkowników DT tylko i wyłącznie po wcześniejszym zablokowaniu.
6.4. Decyzja o usunięciu Użytkownika jest nieodwracalna.
6.5. Zarówno zablokowanemu, jak i usuniętemu Użytkownikowi Departamentu Tajemnic zostaje całkowicie zablokowany dostęp na strony portalu (czyt. serwis główny, nie dotyczy podserwisów).
6.6. W razie jakichkolwiek wątpliwości i prób kontaktu, podmiotem odpowiedzialnym jest Główny Administrator portalu.
6.7. Za zablokowanie bądź usunięcie Konta Użytkownika odpowiedzialny jest Główny Administrator, bądź decyzja taka podejmowana jest kolegialnie przez Administrację DT.